K provozování našeho webu www.centrumslune.cz využíváme tzv. cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Použití webu a cookies se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje jsou v bezpečí.

Jak pracujeme s osobními údaji, proč a jak je zpracováváme.

Co jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelná, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25.5.2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Co je zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas

Rodinné centrum Slůně – Česká Lípa, z.s., sídlem Bardějovská 2470, 470 06 Česká Lípa, identifikační číslo: 07368119, nezisková organizace s hlavní činnost dle živnostenského zákona, která provozuje web www.centrumslune.cz a zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Pokud se na nás chcete obrátit, napište, prosím, na e-mail info@centrumslune.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje účastníků aktivit www.centrumslune.cz za účelem naplnění smluvního vztahu a náležitostí z něj plynoucího v rozsahu:

1. Jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo a platební údaje

2. Tyto údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a povinností daných zákonem.

Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr novinek formou emailu, pozvánek, materiálů, za účelem jejich zasílání v rozsahu:      Jméno, email

1. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě

2. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

Osobní údaje poskytnuté při registraci za účelem vytvoření registrace, zasílání zapomenutého hesla a zpřístupnění obsahu webu v rozsahu

1. Email

2. Informace dobrovolně vložené do vašeho profilu (jméno, popis, foto, adresa)

3. Vaši registraci můžete upravit, nebo nás požádat o její zrušení

4. Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.centrumslune.cz.

Osobní údaje odeslané v objednávkách za účelem rezervace, přihlášení na akci, nebo získání vstupenky v rozsahu

1. Email, jméno

2. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

Automatizovaně sbírané údaje

  1. V případě, že užíváte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o vašich návštěvách těchto stránek a o užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.centrumslune.cz a jejich využití.
  2. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší služby a obsah.
  3. Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku.

 

Vaše práva

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

 

Zabezpečení dat

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona, a Vy jste s tím srozuměn/a.

Osobní údaje využíváme pouze pro potřebu naší neziskové organizace a zpracováváme údaje v souladu s našimi vnitřními pokyny.

Osobní údaje (cookies) předáváme společnostem Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií. Předáváme jen cookies, váš e-mail nebo jméno nepředáváme.

K údajům mají přístup pouze naši spolupracovníci (např. uživatelská podpora).

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Čestné prohlášení

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze a základě zákonného právního titulu (vyjádřili jste svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a my jsme schopni tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle paragrafu 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů).

Nepracujeme s žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetickém údaji subjektu údajů, ani s biometrickými údaji.

Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme výkon Vašich práv podle zákona ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Pokračováním využívání stránek vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.

Zásady ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů nabyly účinnosti dnem 25.05.2018.